Goedemiddag bezoeker

Huisregels

Doe mee
Het lidmaatschap van Communicatie Platform Gorinchem (CPG) is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wij hopen dat onze leden op zoveel mogelijk bijeenkomsten aanwezig zijn. We verwachten een actieve bijdrage van de aanwezige communicatieprofessionals, zoals het inbrengen van suggesties voor bijeenkomsten en het actief delen van kennis. Onze periodieke ontmoetingen bieden hiertoe de gelegenheid. We delen kennis op vakinhoudelijk en op persoonlijk/professioneel vlak. En natuurlijk; hoe meer bijdragen van elk lid, hoe groter de meerwaarde voor iedereen.

Geen acquisitie
Het CPG biedt een platform om vakgenoten uit de regio ‘groot’ Gorinchem te ontmoeten en netwerken uit te breiden. Het is niet toegestaan om het ledenbestand te gebruiken voor commerciële doeleinden, aanbiedingen en mailings. Het gebruik van het e-mail- en adressenbestand van leden is voorbehouden aan het bestuur. Misbruik, een eventueel royement en de motieven daarvoor worden binnen het CPG kenbaar gemaakt aan alle leden.

Bijeenkomsten
Vier tot vijf keer per jaar vinden de bijeenkomsten plaats, afwisselend op dinsdag, woensdag of donderdag. Kenmerken van de bijeenkomsten zijn:

- een gevarieerd, inhoudelijk en actueel programma: bijvoorbeeld presentaties en workshops, waarbij altijd ruimte is voor interactie;
- wisselende locaties (nieuwe plekken leren kennen);
- netwerkborrels ter afsluiting van de bijeenkomst, in een goede en ongedwongen sfeer.

Ken je een goede spreker? Of wil je een interessant thema voor een bijeenkomst aanreiken? Mail je suggesties aan het bestuur.

Lid worden
Lid worden kan op elk moment. Het lidmaatschap van het CPG loopt dan tot het einde van het contributiejaar. Het contributiejaar loopt van 1 februari tot 1 februari. Je hebt de keuze om als persoon lid te worden, maar ook om een bedrijfslidmaatschap af te sluiten.

Persoonlijk lidmaatschap
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet tussendoor of tijdelijk (voor een bijeenkomst) worden overgedragen aan iemand anders.

- Bij aanmelding tussen 1 februari en 1 augustus is de contributie € 75,- per jaar.
- Bij aanmeldingen tussen 1 augustus en 1 februari is de contributie € 37,50 voor de resterende periode.
- Vanaf de leeftijdsgrens van 65 jaar betalen leden slechts de helft van de contributie: € 37,50 per jaar.

Bedrijfslidmaatschap
Ben je werkzaam op een afdeling met meerdere communicatiespecialisten? Dan is ons bedrijfsabonnement wellicht wat voor jullie. Wat houdt het bedrijfsabonnement in? Voor €150,- per jaar kun je alle bijeenkomsten van het CPG met twee personen bezoeken. Hiervan is één persoon een vast lid/vaste bezoeker van de bijeenkomsten. Dit doen we, omdat we we graag een band opbouwen met onze leden. De tweede persoon kan rouleren. Je kunt dus per keer bekijken voor welke collega het thema van de bijeenkomst het interessants is. 

- Bij aanmelding tussen 1 februari en 1 augustus is de contributie € 150,- per jaar.
- Bij aanmeldingen tussen 1 augustus en 1 februari is de contributie € 75,- voor de resterende periode.

Als lid ben je zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het lidmaatschap en eventuele e-mail-, contact- en/of postadreswijzigingen. Opzeggingen moeten vóór 31 december van het lopende contributiejaar schriftelijk of per e-mail ontvangen zijn door het secretariaat. Zonder opzegging voor deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Ga naar lid worden om u aan te melden voor een lidmaatschap.

Privacy statement
Ons privacy statement is aangepast en beschrijft de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, mi.i.v. 25 mei 2018). Klik hier om het privacy statement te lezen.